Nyheter
Club 4CV Suède
c/o Cedlén
Hyttavägen 20
148 95 MUSKÖ
E-post:info@club4cv.se

Startsidan


Forum
Historik
Bildarkiv
Länkarkiv
Klubbinfo
Evenemang


Köp och Sälj
 

Plusgirot till klubben och reservdelskontot är numera 86 66 44-8
Vid inbetalning, skriv om det gäller reservdelar.

Nyheter 2019/2020
Vi har nu gjort en utgivningsplan för Bulletin och Småfranskan för att få lite struktur på utgivningarna. Det blir lättare att se när sista datum är för att lämna annonsmateriel och inslag till frallan. Det gäller även medlemslistan som nu ska kunna komma tidigare än den brukar. Men det vill till att de som fortsatt vill vara med i klubben betalar in sin medlemsavgift i tid så att inga förseningar uppstår.
Vi hoppas att det ska medföra lite mer liv i klubben som trots allt fyller hela 50 år 2020.


Däremellan kommer du att få minst fyra Bulletiner med
aktuella klubbnyheter om träffar och andra evenemang
som dyker upp under året.
Tillsammans med Bulletinerna räknar vi också med att
bifoga nyttiga blad till Medlemspärmen.
Om allt går enligt plan och medlemsavgifterna kommer
in som förväntat (ska betalas senast 31/10)
så kommer 2020 års medlemslista i ett utskick nu i
slutet av november.
Ta gärna hem Medlemspärmen, om du har den i 4CVn
under sommaren så kan du uppdatera pärmen
till nästa säsong redan nu!

Club 4CV:s eget reservdelslager PDR
har ju hängt med ett stort antal år men i takt med att
¨godisbitarna¨ sålts av och i stället det mesta tas hem
direkt från leverantörerna har behovet av ett eget lager
minskat.
Och eftersom Andreas som håller i PDR snart tycker att
det får vara nog och ingen vill eller kan ta över så kommer
klubbstyrelsen att på årsmötet 2019 lägga fram förslaget
att på något sätt försöka hitta en form att avveckla det
samma.
PDR kommer enligt vårt förslag att vara kvar i en annan
tappning, som att t.ex. hjälpa medlemmarna med
beställningar direkt från de olika firmorna i europa.
Det mesta finns ju numera nytillverkat och att ha dessa
delar ligga på hyllorna i vårt lager anser vi inte vara ett
alternativ. Du som medlem får gärna höra av dej till
klubbstyret med vad du tycker om förslaget.
Lasse C.

 

Information om medlemspärmen finns nu
som
länk på startsidan. 

 

 

   

Utgivningsplan
för Småfranskan

Småfranskan nr 4
Postas 15 december
Material till tidningen: 15/11
Småfranskan nr 1 2020
Postas 15 mars
Material till tidningen: 15/2
Småfranskan nr 2 2020
Postas 15 juni
Material till tidningen: 15/5
Småfranskan nr 3 2020
Postas 15 september
Material till tidningen: 15/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Utgivningsplan
för

BulletinenBulletinen:
15/11 2019
15/12 2019
28/2 2020
15/3 2020
30/5 2020
15/6 2020
30/7 2020
15/9 2020