Evenemang

Club 4CV Suède
c/o Cedlén
Hyttavägen 20
148 95 MUSKÖ

E-post:info@club4cv.se

Startsidan

Forum
Historik
Nyheter
Bildarkiv
Länkarkiv
Klubbinfo


Köp och Sälj


Anmälan/Samåkning

Via denna länk kan du anmäla dig till ett klubb-evenemang, ordna samåkning, eller lämna en kommentar när du väljer ett evenemang.

Det kan även finnas mer detaljerad information om evenemangen under varje rubrik.


 

 

Att åka på 2019
Sommarträff med årsmöte Skåne 17-18 augusti
Eskilstuna veterandag 25 augusti
Klassiker på Skokloster 22 september
Höstloppis/reservdelsbytardag oktober?
______________________________________________________________________________

Sommarträffen i Skåne 17-18 augusti

Hej och välkomna till Club 4CV:s sommarträff och årsmöte 17-18 augusti i Svalöv

Här kommer en sista information till er som bokat om vad som händer och sker
under dagarna i Skåne

Den här infon gäller oavsett om du/ni kommer på fredagen, lördagen
eller bara på årsmötet på söndagen.

Fredagen den 16 augusti:
Samling för de som kommer och har bokat rum den dagen.
Möjlighet finns att äta på Hanksville för den som önskar.

Lördagen den 17 augusti:
Samling klockan 10.00 för en gemensam fika och tillhörande fralla.
Runt 11-tiden beger vi oss ut på en runda på ca 7 mil för den som orkar åka igen. (det går säkert att åka med i någon CV om man så vill). Dagen erbjuder färd i det skånska landskapet kantat med IQ-tester och div. lekar innan vi tar rast på Dymöllan (www.dymollan.se) där de som önskar kan inta en räkmacka eller sillamacka. Priser från 70-160:- +dryck.
Vi är tillbaks vid 15-tiden på Hanksville för fria aktiviteter och service på våra vagnar ?
Gemensam grillbuffé 19.00 (alternativ mat meddelas Ann på Hanksville senast 14/8)

Söndagen den 18 augusti:
Vi sluter mangrant upp för ett nytt årsmöte på Seinebjers gård 11.00.
Det 49:e i klubbens historia.
Priser: Övernattning fredag, middag och frukost 450:-/person
Övernattning lördag, grillbuffé och frukost 525:-/person
För de som inte övernattar men vill deltaga i grillbuffén 175:-/person
Enbart boende: 800:-/natt för ett dubbelrum (i mån av tillgång)
Kontakta oss gärna om du undrar över något:
Frågor om träffen: Marica Håkansson 0708 29 54 58
Kristina Vegehall 073 183 35 69
Kjell Svensson 073 957 81 28
Frågor om mat och boende: Ann 070 424 53 76
Frågor om mat på Dymöllan: 0435 152 43

________________________________________________________________

Kallelse till Club 4CV:s ordinarie årsmöte på Seinebjers gård 18/8 11.00

Kallelse och dagordning:

Föreningens högsta beslutande organ är Årsmötet.
Årsmöte i Club 4CV Suède hålles varje kalenderår i augusti eller september.
Kallelse till Årsmötet skall vara medlem tillhanda senast två veckor före Årsmötet.
Vid ordinarie årsmöte skall styrelse väljas. Ordförandeoch kassör väljs på två år, dock ej samma år. Minst två övriga ledamöter samt en suppleant väljs på ett år. Vidare skall redaktör utses till Bulletinen och Småfranskan, samt reservdelsansvarig person.
All omröstning skall ske öppet. Votering vid personval skall vara sluten. Vid öppen omröstning har ordföranden utslagsröst, vid sluten skiljer lotten.
Varje närvarande medlem äger en röst. Ledamot av Styrelsen äger icke deltaga i omröstning angående ansvarsfrihet för Styrelsen eller i val av Revisor.
Ordinarie och extra årsmöte är beslutsmässigt då minst 10 medlemmar är närvarande.
__________________________________________________________________________

DAGORDNING:

. Årsmötets öppnande
. Godkännande av föredragningslistan
. Val av ordförande för förhandingarna
. Val av sekreterare för förhandlingarna
. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
. Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande
. Styrelsens och revisorns berättelser
. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltnin sedan föregående årsmöte
. Val av ordförande / kassör
. Val av övriga ledamöter jämte suppleant
. Val av revisor jämte suppleant.
. Val av valberedning
. Fastställande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår.
. Val av redaktörer för Småfranskan och Bulletinen
. Val av reservdelsansvarig.
. Framställan och förslag från styrelsen.
. Framställan och förslag från medlemmar
. Övriga frågor.
. Utdelning av vandringspriset
. Mötets avslutning

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012 -->    Senast uppdaterad 2019-07-31   Webmaster E-post: webmaster@club4cv.se